Όλες οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, περιέχουν τον Φ.Π.Α. 24%
 
 
 
 
 fora.gr
 

 
 
Βιντεοσκόπηση/Επεξεργασία & Cameraman  = 25ευρώ/ώρα
 
 

Stergios Kottas

 
Copyright:
FORA - STERGIOS KOTTAS
fora.gr