Όλες οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, περιέχουν τον Φ.Π.Α. 24%
 
 
Ηλεκτρονική Εφημερίδα
και Πύλη των Γρεβενών
(από το 1997)
 
 
 fora.gr
 

 
 

Δίνουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούν μαζι μας μουσικοί, ηχολήπτες, εργάτες, κατασκευαστές site, κλπ

Οι συνεργάτες μας αμοίβονται από τη ΦΟΡΑ -ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (μουσική, ήχος, ιντερνετ υπηρεσίες, έρευνα, κλπ), με αποδείξεις δαπανών. (20% κράτηση, 3,6% χαρτόσημο και 10% κρατήσεις υπερ ΦΟΡΑ)
 
Για μεγάλα ποσά απαιτούνται τιμολόγια από τους παροχείς εργασίας
 
 

 
 
 

Stergios Kottas

 
Copyright:
FORA - STERGIOS KOTTAS
fora.gr